Item #2153 Hungary in he Older English Literature. (Magyarország a régi angol irodalomban) (Typescript). Szerb Antal.
Hungary in he Older English Literature. (Magyarország a régi angol irodalomban) (Typescript)

Hungary in he Older English Literature. (Magyarország a régi angol irodalomban) (Typescript)

1940?

11 számozott oldal, melyben a 6. után van 6.a és 6.b is, tehát az utolsó oldalszámozása a 9. A gépirat első oldalán a cím felett a szerző ceruzával írt neve, a szövegben sok helyen ceruzával és kék tintával aláhúzások, betoldások láthatók. Keltezésének korában nem jelent meg. A kézirat (gépirat) tizen-egynéhány évvel ezelőtt került elő, ekkor hosszas kutatómunka után publikálták magyar fordítását a Jelenkor c. folyóiratban. A szöveg keletkezésének pontos dátumát nem tudni, valószínűleg 1940 legelején íródott, hogy mely kiadvány számára, az sem tisztázott. Elképzelhető, hogy a Companion to Hungarian Studies vagy a The Society of the Hungarian Quarterly számára. A magyar fordítás kiadásakor fenti körülményekre próbál rávilágítani a szerző (Tételünkhöz tartozik a folyóirat is). Hozzá tartozik: A Companion to Hungarian Studies. Szerk. Count Stephen Bethlen. Bp., 1943. The Society of the Hungarian Quarterly. XII+532 p. Címlapján Sőtér István tulajdonosi bélyegzője. A kötetben Szerb Antal irodalomtörténeti írásával. Hozzá tartozik: Jelenkor Irodalmi és Művészeti Folyóirat. 2007/május. Föszerk. Ágoston Zoltán. Az 559. oldaltól Beck András: Szerb Antal esete a hungarológiával c. írás, valamint szintén fenti szerzőtől a Szerb Antal cikk magyar fordítása.

Price: €5,000.00

See all items in Literature
See all items by