Item #2149 Szerb Antal (1901-1945) géppel kitöltött, aláírt két helyütt nem zsidó származását igazoló "Személyi lap"-ja (Antal Szerb's typed, signed "Personal Card" certifying his non-Jewish origin in two places. Szerb Antal.
Szerb Antal (1901-1945) géppel kitöltött, aláírt két helyütt nem zsidó származását igazoló "Személyi lap"-ja (Antal Szerb's typed, signed "Personal Card" certifying his non-Jewish origin in two places
Szerb Antal (1901-1945) géppel kitöltött, aláírt két helyütt nem zsidó származását igazoló "Személyi lap"-ja (Antal Szerb's typed, signed "Personal Card" certifying his non-Jewish origin in two places

Szerb Antal (1901-1945) géppel kitöltött, aláírt két helyütt nem zsidó származását igazoló "Személyi lap"-ja (Antal Szerb's typed, signed "Personal Card" certifying his non-Jewish origin in two places

Budapest: 1939- 1942.

A munkaadói részben (piros ceruzával) "Nem igazolta magát. 939 X/14"-bejegyzéssel. 2 lev. Hozzá tartozik: SZERB Antal iratainak másolatai, összesen: 19 db., ebből aláírt 18. 1.: Keresztlevél. 1174/1908 sz. (Bp., 1908. máj. 1. lev.; kiadási dátum nélkül). Szerb Antal szüleinek házassági anyakönyvi kivonata.Bp., szfőv. város. 300. sz. (kiadva: Bp. 1938. ápr. 2.; 2 lev.). 3.: Szerb Antal anyjának születési anyakönyvi kivonata. Ikt.sz. 1423 1939.- Kivonat a bajai izr. hitközség születési anyakönyvéből (kiadva Baja, 1939. jún. 12; 1 lev.). 4.: Szerb Antal apjának születési anyakönyvi kivonata. Pesti izr. 14362. Hitközség. - Igazolja édesapja, Szerb Károly megkeresztelkedését (1907. dec. 20.,Bp., Szent István plébánia-templom). 1 lev. 5.: Szerb Antal apai nagyszüleinek házassági kivonata 22116 1939 sz. anyakönyvhiv. Kivonat a pesti izr. hitközség esketési jegyzékéből (kiadvaBp., 1939. júl. 6.; 1 lev.). 6.: Szerb Antal atyai nagyatyjának születési anyakönyvi kivonata. No. 924. Német nyelvű, csatolt, hiteles magyar fordítással. Az anyakönyv "A" kötete, 72-ik lapja, 2269. sz. (kiadvaBp., 1938. ápr. 28.; 2 lev.) 7.: Szerb Antal apai nagyanyjának születési helyére vonatkozóan. - Pesti Izraelita Hitközség VII. Sip utca 12. - 2343/1939 (kiadva:Bp., 1939. szept. 20.; 1 lev.). 8.: Szerb Antal anyai nagyanyja szüleinek házassági anyakönyvi kivonata. No.275/939 sz. - A Nagyváradi izr. hitközség anyakönyvi kivonata (kiadva: Orodea - Nagyvárad, 1939. aug. 14.; 1 lev.). 9.:Szerb Antal anyai nagyapjának születési anyakönyvi kivonata. Ikt. sz. 754/a 1939 - Kivonat a bajai izr. hitközség születési anyakönyvéből (kiadva:Bp., 1939. máj. 5.). 10.: Szerb Antal anyai nagyanyjának születési anyakönyvi kivonata. 544 - a 1939 sz. anyakvhiv. - Kivonat a sarkadi izr. Hitközség születési anyakönyvéből (kiadva: Sarkad, 1939. szept. 3.). 11.: Szerb Antal anyai nagyanyja anyjának személyazonosságához. - Budapest székesfőváros I kerületének előljárója Sz - 604/ 1939 sz. - Helyhatósági bizonyítvány. Szerb Sándor nem zsidó származásának igazolása céljára (kiadva:Bp., 1939. szept. 21.; 1 lev.). 12. Szerb Antal anyai nagyszüleinek házassági kivonata. Ikt.szám 756/1939. - Kivonat a bajai izr. hitközség házassági anyakönyvéből (kiadva: Baja, 1939. máj. 15.; 1 lev.). 13.: Szerb Antal anyai nagyapja apjának halotti anyakönyvi kivonata. Ikt. szám 757 1939. - Kivonat a bajai izr. hitközség halálozási anyakönyvéből (kiadva: Baja, 1939. máj. 15.; 1 lev.). 14.: Szerb Antal anyai nagyapja anyjának halotti anyakönyvi kivonata. Baja város. 201. sz. (kiadva: Baja, 1939. jún. 30.; 1 lev.). 15.: Szerb Antal anyai nagyanyja apjának szül. anyakönyvi kivonata. Ikt. szám 488 1939 (kiadva: Sarkad, 1939. jún. 30.; 1 lev.). 16.: Szerb Antal anyai nagyanyja szüleinek házasságlevele helyett. 587/1939. ikt.sz. - Kivonat a sarkadi izr. hitközség C/aU kötet jelzésű születési anyakönyvébe bejegyzett konskripciós jegyzékből (kiadva: Sarkad, 1939. okt. 8.) 17.: Szerb Antal anyai nagyanyja személyazonosságához. - Bp. székesfőv. I. kerületének előljárója - helyhatósági bizonyitvány (kiadva: Bp. 1939. szept. 21.; 1 lev.). 18.: Szerb Antal születési anyakönyvi kivonata. Folyószám: 127. (kiadva:Bp., 1925. nov. 18.; 1 lev.). Másolat. Bp. székesfőv. polgármestere 464.874 sz. /1940.- IV. Tanusitvány. - "Az 1939: IV. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 7.720/1939. M. E. számu rendelet 64. §-a értelmében... tanusitom, hogy dr. Szerb Antal budapesti lakos (...) akinek vallása: róm. kath., az 1939: IV. t. c. 1. §-a 3. bekezd. a/ pontja értelmében nem tekintendő zsidónak, de az emlitett törvénycikk 1. §-ának hatodik bekezdésében meghatározott korlátozás alá esik". Kelt: "Budapest, 1941. évi január hó 2.- napján". 1 lev. Az iratok piros ceruzával, Szerb Antal által számozottak. Hozzá tartozik: SZERB Antal (1901-1945) géppel írt, piros ceruzával aláírt levele ismeretlennek, "Kedves Ferenc" megszólítással. Tartalom (teljes): "...multkori látogatásom alkalmával három iratot méltóztattál hiányolni: 1./ atyai nagyatyám szül.anyakönyvi kiv. német eredetijét. Ezt most csatolom /6. szám/ 2./ anyai nagyatyám szüleinek házaságlevelét. Ez beszerezhetetlen lévén, vedd figyelembe az öcsém által megjelölt okirat vörössel aláhúzott záradékát. /16. sz./ 3./ atyai nagyanyám halotti levelét. Ez még nem készült el, csak utólag fogom tudni csatolni. Addig is bemutatom fotokópiáját vagy pedig fogadd el ideiglenesen a 7. sz. alatti mellékelt bizonyitványt, amelynek utolsó sorai nagyanyám születési helyére és idejére vonatkoznak. Az eredeti okiratokat nagyon szeretném a legrövidebb időn belül visszakapni, mert okt. 15ig még máshol is kell igazolnom magam. - Tisztelettel üdvözöl hived Szerb Antal". 1 lev. 1 beírt oldal. Hozzá tartozik: SZERB Antal (1901-1945) sajátkezű [?], ceruzával írt, dédszüleiig vezetett családfa-rajza; 1 lev. Please ask for English description.

Price: €40,000.00

See all items by