A’ rézmetszészetnek műtana. Írta, ‘s a’ természetvizsgalóknak fő méltóságú galánthai és fraknói herczeg Eszterházy Pál úr ő magossága elnöklete alatt 1847ki augustus havában Sopronban tartatott VIIIdik gyülésök alkalmával fölolvasta Majer István esztergomi áldozópap, az ottani képezdében a’ hitvallás, neveléstan, alak-rajz és mű-tan r. tanárja, a’ magy. királyi Természettudományi társulat rendes tagja, több nemes vármegye és szék táblabírája. [A' rezmetszeszetnek mutana.]. István Majer.
A’ rézmetszészetnek műtana. Írta, ‘s a’ természetvizsgalóknak fő méltóságú galánthai és fraknói herczeg Eszterházy Pál úr ő magossága elnöklete alatt 1847ki augustus havában Sopronban tartatott VIIIdik gyülésök alkalmával fölolvasta Majer István esztergomi áldozópap, az ottani képezdében a’ hitvallás, neveléstan, alak-rajz és mű-tan r. tanárja, a’ magy. királyi Természettudományi társulat rendes tagja, több nemes vármegye és szék táblabírája. [A' rezmetszeszetnek mutana.]
Scarce Work on Copper Engraving

A’ rézmetszészetnek műtana. Írta, ‘s a’ természetvizsgalóknak fő méltóságú galánthai és fraknói herczeg Eszterházy Pál úr ő magossága elnöklete alatt 1847ki augustus havában Sopronban tartatott VIIIdik gyülésök alkalmával fölolvasta Majer István esztergomi áldozópap, az ottani képezdében a’ hitvallás, neveléstan, alak-rajz és mű-tan r. tanárja, a’ magy. királyi Természettudományi társulat rendes tagja, több nemes vármegye és szék táblabírája. [A' rezmetszeszetnek mutana.]

Budán: A’ Magy. Kir. Egyetemi Nyomda betűivel, 1847. First edition. In later cloth binding. 80 [2] p., 1 folding plate. Untrimmed. Slight foxing throughout. Some pages somewhat creased. Some marks in pencil. In very good condition.

The first Hungarian work on copper engraving.

István Majer (1813–1893) was a Hungarian theologist, bishop, writer and graphic artist. He learned copper engraving and created several popular icons with this method.

.

Price: €1,000.00

See all items by